Werkwijze

Wil je graag een testament op laten maken of de verdeling van je nalatenschap vastleggen? Dan werken we als volgt:

1. Kennismaking (altijd gratis en geheel vrijblijvend)

Tijdens de kennismaking bespreken we samen wat je wensen zijn over je nalatenschap. Wij zullen jouw wensen verwoorden voor tijden van wilsonbekwaamheid en na het overlijden.
Daarna bekijken we of het noodzakelijk is om je huidige testament aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er een notaris ingeschakeld.
Een notaris geeft zijn deskundig advies over je testament, maakt het document op en plaatst het in een speciaal register, Het Centraal Testamentenregister in Den Haag.
Na de kennismaking weet je direct waar je aan toe bent.

2. Bij wilsonbekwaamheid
a. Wel testament

Ontstaat er een situatie waarin jij niet meer instaat bent om keuzes te maken vanwege bv. hersenschade, ziekte of overlijden, dan wordt automatisch het Centraal (Levens) Testamentenregister gecheckt. Als hieruit blijkt dat jij een (levens)testament hebt opgemaakt zal de notaris de executeur inlichten. Dan nemen wij alle zorgen over om alles te regelen, te beheren en/of veilig te stellen.

b. Geen testament

Indien er niets is geregeld, kan niemand voor je beslissen bij wilsonbekwaamheid en moeten de rechtmatige erfgename(n) zelf voor alles zorgen. De erfgename(n) kunnen er dan voor kiezen om ons in te schakelen. Zo wordt er voorkomen dat de emoties hoog oplopen over de afwikkeling van de erfenis, met alle facetten zoals belastingen, verzekeringen, etc.
(het afwikkelen van een ‘eenvoudige erfenis’ kost al gauw een fulltime week.)

Kennismaking Duet Executeurs

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

elektronisch dossier
3. Verklaring van erfrecht

Met de verklaring van erfrecht wordt bekend wie je erfgenamen zijn. Wij benaderen iedereen persoonlijk om jouw wensen en de situatie uit te leggen.
In de meeste gevallen willen de erfgenamen / nabestaanden zelf de uitvaart regelen. Hierbij kunnen wij adviseren, mochten er vragen zijn. Wij zullen hier dan slechts op de achtergrond aanwezig zijn.

4. Jouw eigen elektronisch dossier

Naar aanleiding van onze gesprekken en inventaris maken we een boedelbeschrijving. Dit is een opsomming van al je bezittingen en schulden. Dit wordt verwerkt in jouw eigen elektronisch dossier. Op het moment van overlijden krijgen de desbetreffende erfgename(n) toegang tot dit dossier.
Verder zullen wij als executeurs de kostbare zaken veilig stellen op moment van overlijden en de bankrekening van de overledene komt weer open te staan onder auspiciën van ons. Al het papierwerk wordt door ons opgemaakt, zodat er een actueel overzicht is van alle nog te vorderen en/of te betalen bedragen en je bezittingen op moment van overlijden. Het grote voordeel dat deze zaken bij ons liggen is dat er geen misbruik gemaakt kan worden. Denk hierbij aan verhuur of verkoop van onroerend goed, belastingaangifte en het uit laten keren van overlijdensrisicoverzekeringen. Maar ook het verdelen van bezittingen en het betalen van nog komende rekeningen horen bij de taken van een executeur.
Zo wordt je erfenis verdeeld zoals jij dit wilt en zal er geen ergernis over je erfenis zijn.

In het dossier zijn deze zaken allemaal zeer overzichtelijk en helder weergegeven zodat de erfgenamen precies weten wat ze kunnen verwachten.

Als uiteindelijk alle zaken op een rijtje staan wordt er een afrekening gedaan per erfgenaam en als de erfgenamen akkoord zijn wordt de erfenis uitgekeerd.

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens