Hoe onterf ik iemand?

Hoe onterf ik iemand?

“Dat zet ik toch gewoon in mijn testament, dan is het geregeld, toch?” Helaas is het niet zo simpel om een persoon te onterven.

Vroeger was er een taboe om te praten over onterven. Maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat iemand wordt onterfd. Er kunnen zich situaties voor doen waardoor jij een bepaald persoon wilt onterven.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van de ouders zijn of haar kinderen zou willen onterven. De redenen hiervoor lopen zeer uiteen. Er is bijvoorbeeld sprake van geen contact meer tussen ouder en kind. Een andere veelvoorkomende reden om te onterven is het gevoeld dat je (schoon)kind uit is op je geld.

Legitieme portie

Wettelijk is het niet mogelijk om je eigen kinderen volledig te onterven. In de Nederlandse wet staat namelijk dat kinderen áltijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders, de zogenoemde legitieme portie. De legitieme portie kan alleen bestaan uit geld. En het onterfde kind kan zijn deel pas opeisen wanneer de langstlevende ouder is overleden.

Gevolgen van onterven

Er zitten natuurlijk bepaalde gevolgen aan het onterven van de erfgenamen. In eerste instantie zal het voor de erfgenaam als een schok en misschien ook wel als een straf voelen. Ook is dit ‘voer’ voor conflicten tussen de overige erfgenamen. Want zij zullen wel geld en/of inboedel erven, wat tot een confrontatie kan leiden.
Vaak is er iets aan vooraf gegaan, bv ruzie of jarenlang geen contact, waardoor deze erfgenaam onterfd is.

Samengesteld gezin

Het is natuurlijk wel heel goed mogelijk om bij een samengesteld gezin de namen van de ‘nieuwe gezinssituatie’ bewust te benoemen in je testament als erfgenamen. Zeker als de nieuwe gezinsvorm bezegeld is met een samenlevingscontract en de partner en zijn/haar kind(eren) opgenomen zijn in de familie.
In de wet is vastgelegd in welke volgorde nabestaanden recht hebben op (een deel van) de erfenis. Zonder testament of verdere regelingen is de kans in een samengesteld gezin groot dat een deel van de erfenis van de ene partner via zijn/haar kinderen onbedoeld naar de ex-partner gaat. Dat kun je dus voorkomen met het benoemen van de namen in je testament.

Onterven van een persoon kan dus wel, maar is niet zo makkelijk als het lijkt.
Als je iemand wilt onterven, of je bent onterfd en je wilt je legitieme portie opeisen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je adviseren en/of coachen.
Onze expertise reikt ver op dit gebied.

Wat is een legitieme portie?

Een legitieme portie is een deel van je vermogen waar je kind recht op hebt, de helft van wat je kind zonder testament zou krijgen. Heb jij je kind onterfd, dan kan je kind dus alsnog aanspraak maken op een deel van je vermogen. Dit is wel een actief proces voor je kind die onterfd is.

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens