Testament

Hulp bij opstellen testament

Standaard testament

Bij het opstellen van een (standaard) testament kunnen wij je begeleiden en adviseren.
Hierbij zullen we onder andere de volgende zaken vastleggen:

  • Bepalen wie de erfgenamen zullen zijn of wie er juist onterfd dient te worden.
  • Schenkingen vanuit een testament.
  • Het aanwijzen van een voogd voor minderjarige.
  • Opnemen van de clausule WLZ (Wet Langdurige Zorg) of AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
  • Het benoemen van een neutraal deskundig executeur. Dit voorkomt latere discussie bij de erfgename(n).

Mochten er bijzondere zaken opgenomen moeten worden in een testament, is het advies van een notaris wenselijk, en zelfs belangrijk. Wij zullen samen met jou dit traject doorlopen en je wensen duidelijk maken. Het resultaat is dat het testament jouw wensen bevat en alles formeel goed is opgemaakt.

erfenis bemiddeling

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Een nieuw testament maken

Bij het ondertekenen van een nieuw testament vervalt direct het oude testament. Wij ondersteunen je graag bij het wijzigen of vervangen van je testament. Dit doen we graag bij je aan huis om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Executeur benoemen zonder testament, kan dat?

Dat kan. Je kunt een executeur benoemen die jouw nalatenschap uitvoert. Dit kan een persoon of organisatie zijn. Deze ‘losse’ executeur kan je testament uitvoeren. Mocht er geen testament zijn wordt het wettelijk erfrecht toegepast.
Het voordeel van het WEL aanwijzen van een externe executeur (dus geen erfgename/nabestaande) is dat de nabestaanden de ruimte krijgen voor het verwerken van alle emoties en niet ‘op worden gezadeld’ met het regelwerk en de afhandeling van papierwerk.

Levenstestament

Maar er zijn ook omstandigheden denkbaar dat je bij leven geen besluiten meer kunt nemen. Dit kan bijvoorbeeld bij een bepaalde vorm van dementie of bij een geestelijke ziekte. Daarvoor is het levenstestament waarin je bepaalt wie namens jou de gevolmachtigde wordt om te handelen.

Wij wensen je een zorgeloos leven toe.  

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens