Wat is een boedelvolmacht en hoe werkt het?

Wat is een boedelvolmacht en hoe werkt het?

Wanneer een dierbare overlijdt moeten er verschillende zaken geregeld worden, zoals het beheren van bankrekeningen, het betalen van schulden en het verdelen van spullen onder de erfgenamen. Dit kan best ingewikkeld zijn en veel tijd en energie kosten. Daarom kan het handig zijn om een boedelvolmacht te geven aan één persoon die verantwoordelijk is voor het regelen van alles wat er na het overlijden moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of goede vriend zijn. Degene met de boedelvolmacht heeft de volledige bevoegdheid om alles te regelen, zonder dat de andere erfgenamen er steeds bij betrokken hoeven te worden.

Wie wijst de boedelvolmacht toe?

Als alle erfgenamen het eens zijn, kan één persoon verantwoordelijk worden gesteld voor het afhandelen van bepaalde zaken in de nalatenschap. Die persoon wordt dan de boedelgevolmachtigde en krijgt het zeggenschap om namens iedereen te handelen. De boedelgevolmachtigde kan zelfs namens iedereen ondertekenen, wat betekent dat er geen handtekeningen van alle erfgenamen nodig zijn voor elke beslissing. Dit maakt de afhandeling van de nalatenschap veel sneller en voorkomt conflicten tussen erfgenamen.

Wat is een boedelvolmacht en hoe werkt het?

Wie krijgt de boedelvolmacht?

Als erfgenaam wijs je samen met de anderen aan wie de boedelvolmacht krijgt. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook een onpartijdige derde zonder belang bij de erfenis. Duet Executeurs zou een onafhankelijke partij zijn die je kunt inschakelen als boedelgevolmachtigde. Het is wel belangrijk dat alle erfgenamen het eens zijn met de keuze. De notaris legt deze beslissing vast in de verklaring van erfrecht waarin wordt vermeld dat er een boedelvolmacht is.

Opstellen van een boedelvolmacht

In de verklaring van erfrecht wordt opgenomen dat er een boedelvolmacht is. Dit document geldt als bewijs dat iemand namens alle erfgenamen gemachtigd is om zaken te regelen. Om deze verklaring op te stellen is de tussenkomst van een notaris altijd vereist. Bij het opstellen van de boedelvolmacht worden afspraken gemaakt over welke handelingen wel en niet zijn toegestaan. Als erfgenaam is het van belang om goed na te denken over welke zaken je wilt laten regelen, bijvoorbeeld het vaststellen van een maximumbedrag waarvoor de gemachtigde mag tekenen en de duur van de volmacht.

 

Verschil tussen een executeur en boedelgevolmachtigde 

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een executeur en een boedelgevolmachtigde? Bij een overlijden moeten er veel zaken geregeld worden. Als er een testament is, staat er vaak een executeur benoemd. De executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Als er geen executeur is benoemd, moeten de erfgenamen samen de nalatenschap afhandelen. Vaak wordt ervoor gekozen om één persoon de boedelvolmacht te geven. De taken van een executeur of boedelgevolmachtigde zijn in principe hetzelfde. Maar er gelden wel andere regels voor een executeur. De executeur is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen en is aansprakelijk voor de gevolgen van de aangifte erfbelasting. Als de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaarden, gelden er ook wettelijke regels.

Hulp nodig?

Wij kunnen jou begeleiden en helpen in deze moeilijke periode. Ben jij op zoek naar een onafhankelijke executeur/ boedelgevolmachtigde of kun je begeleiding gebruiken met andere zaken van de erfenis? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, bel of mail ons; 088-248 48 48 | info@duetexecuteurs.nl. Wij begrijpen als geen ander hoe ingewikkeld het kan zijn en ondersteunen je hier graag bij.

Geen ergernis bij een erfenis.

We wensen je een zorgeloos leven toe!
Duet Executeurs

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens