Afwikkeling van negatieve nalatenschappen

Inmiddels heb je in onze blogs vaak informatie voorbij zien komen over het afwikkelen van een nalatenschap. Maar wat nou als de nalatenschap die afgewikkeld moet worden negatief is?

Wat is een negatieve nalatenschap?

Een erfenis bestaat uit alle goederen en schulden van de overledene. Wanneer er in een erfenis meer schulden zitten dan baten, spreken we over een negatieve nalatenschap. Net zoals bij positieve nalatenschappen, moeten erfgenamen een keuze maken over de aanvaarding van de negatieve nalatenschap. Ze kunnen deze verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.

Kiezen de erfgenamen ervoor de nalatenschap te verwerpen, doen ze er volledig afstand van en zijn ze met terugwerkende kracht geen erfgenaam meer. Kiezen ze ervoor om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, dan erven zij alle bezittingen én schulden van de overledene en zijn ze verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Kiezen de erfgenamen voor een beneficiaire aanvaarding, dan houdt dit in dat zij nog wel erfgenaam zijn, maar niet meer aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene. Wanneer ten minste één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, niet zijnde de langstlevende echtgeno(o)t(e), moet de nalatenschap in principe worden vereffend.

conflict tussen erfgenamen, wat nu? Duet Executeurs

Wat houdt een vereffening in?

Vereffenen betekent dat de nalatenschap klaar wordt gemaakt voor verdeling. Het is voornamelijk bedoeld om de belangen van schuldeisers te behartigen. Deze schuldeisers moeten namelijk betaald worden voordat de erfgenamen nog iets uit de nalatenschap ontvangen. In principe zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de vereffening. Zij kunnen hier echter iemand anders voor in de plaats stellen, zoals een onafhankelijke executeur, die de vereffening namens hen verzorgt. De vereffening is namelijk een vrij ingewikkelde procedure, waarvan het wel erg belangrijk is dat alles volgens het boekje verloopt. Een andere manier om een vereffeningsprocedure op te starten is als er een vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank. Wanneer een vereffenaar door de rechtbank wordt benoemd, komen hier wel weer extra regels en verplichtingen bij kijken.

Wat kan Duet Executeurs hierin betekenen?

Duet Executeurs is bekend met het afwikkelen van negatieve nalatenschappen. Wij hebben meerdere nalatenschappen in ons beheer waar wij door de rechtbank zijn aangesteld als vereffenaar. Daarnaast zouden wij je kunnen adviseren wanneer je als erfgenaam een negatieve nalatenschap vereffent. Ook kunnen we in opdracht van jou de nalatenschap vereffenen. Wil je hier meer over weten?

Je kunt ons bereiken via 088-248 48 48 of info@duetexecuteurs.nl.

Geen ergernis bij een erfenis.

We wensen je een zorgeloos leven toe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens