Erfenis

Nalatenschap

Nalatenschap afwikkelen

Een nalatenschap is alles wat een overleden persoon nalaat. Dit klinkt misschien logisch, maar het zijn dus zowel de bezittingen als ook de schulden.

Als je als erfgenaam een erfenis aanvaardt, wordt de nalatenschap verdeeld over alle erfgenamen die genoemd zijn in het testament. Mocht er geen testament opgesteld zijn, bepaalt de wet hoe de verdeling gaat. Alle erfgenamen moeten het dan over de verdeling eens zijn. In sommige situaties moet de verdeling van de spullen vastgelegd worden bij de notaris. Wij geven advies in deze bijzondere situaties.
Als in het testament een executeur is benoemd, zorgt die voor de uitvoering van de verdeling zoals deze beschreven is. Meestal ligt het regelwerk bij één persoon/partij. Dit kan één van de erfgename zijn, een executeur of een derde partij die samen met de andere erfgenamen gemachtigd wordt om zaken te regelen.

Stappenplan

Het is belangrijk om eerst de waarde van de nalatenschap te bepalen. De waarde is de optelsom van alle bezittingen minus alle schulden op het moment van overlijden.
Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap en je hebt beneficiair aanvaard, is het verstandig je te laten adviseren. Er gelden bepaalde (strenge) regels. Bij een overtreding van die regels, kan het zijn dat je toch nog de openstaande schulden van de overledene dient te betalen.

Wat zijn bezittingen?

Dit zijn alle bankrekeningen, beleggingen, koophuis, sieraden, inboedel. Uiteraard wordt er gekeken bij een gezamenlijke bankrekening naar het gedeelte wat de overledene op de rekening stort, zoals salaris, pensioen, spaargeld, uitkering, etc.

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Wat zijn schulden?

Om inzicht te hebben in alle schulden zal er contact opgenomen moeten worden met de bank(en) voor bijvoorbeeld (hypothecaire) leningen. Maar ook wordt er gekeken in het BKR (Bureau Krediet Registratie) naar eventuele openstaande schulden.
Verder is het noodzakelijk om te weten of er persoonlijke leningen open staan bij webwinkels, openstaande facturen, afrekeningen bij creditcards, inkomstenbelasting, etc. Maar ook een nog niet uitgekeerd erfdeel van de ouder die als eerste is overleden.
Het overzicht creëren in deze fase is heel belangrijk om te weten of je de erfenis gaat aanvaarden.

De volgende stap is het betalen van de schulden en het verkopen van spullen, woonhuis, etc. uit de nalatenschap. In de eerste drie maanden na het overlijden hoef je nog geen schuldeisers te betalen. Het is wel een plicht om de schuldeisers te informeren en aan te schrijven. Een externe executeur is hier een goede betrouwbare partij voor om deze fase te laten uitvoeren. Alle schulden worden betaald uit de nalatenschap van de overledene. Maar is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden.

De laatste stap

Als alle noodzakelijke (waardevolle) spullen zijn verkocht, de schulden en erfbelasting zijn betaald, worden de overgebleven spullen en het geld in de nalatenschap verdeeld. Hierbij is het testament leidend. En is er geen testament wordt de verdeling vanuit de wet bepaald. Bij deze verdeling van het geld wordt rekening gehouden met de erfgenamen die bij het verdelen van de spullen minder waarde hebben ontvangen.

Het opstellen van een nalatenschap, het afwikkelen van een erfenis brengt veel regelwerk met zich mee. Wij doen dit dagelijks en zijn hier deskundig in.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek voor het opstellen van een nalatenschap. Maar ook als je zelf een erfenis ontvangt, kunnen wij je adviseren of zelfs ontzorgen van al het uitzoek- en administratief werk. 

wat zijn schulden

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens