Erfenis

Erfenis advies

Regel je erfenis ‘bij leven’

Door alles al tijdens je leven en met heldere geest te regelen, voorkom je dat je erfenis kan leiden tot een familieconflict of een debacle. Samen bereiden we je testament voor. Wij begeleiden je door je wensen in begrijpelijke taal te noteren en leggen dat voor aan de notaris. Zijn deskundige juridische en fiscale aanvullingen zorgen voor een perfecte voorbereiding. Het uiteindelijke testament wordt vastgelegd en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR).
Bovendien helpt de gezamenlijke voorbereiding ons enorm, want wij weten je argumenten en inzichten over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld over de uitvoering van je afscheidsdienst en de verkoop van je woning. Dat schept een mooie vertrouwensband. Het geeft je een rustig gevoel dat alles is geregeld. Op spannende momenten en/of in de laatste fase van je leven heb je aandacht voor andere belangrijke zaken. Van emotie tot ratio bieden wij een brede deskundigheid.

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Wie kan het regelen?

De executeur wordt via je testament benoemd. De executeur werkt de afwikkeling af zoals je in het testament hebt doorgegeven. Op de einddatum legt hij verantwoordelijkheid af aan de erfgenamen. Indien er dan toch nog twijfels bestaan kan hij een notaris verzoeken om zijn werkzaamheden te beoordelen.
Als er geen executeur benoemd is of als er geen testament is, kunnen wij met een boedelvolmacht ook werkzaamheden uitvoeren. Het risico dat erfgenamen niet eensgezind zijn ligt op de loer met een mogelijk (groot) conflict tot gevolg. De gevolmachtigde mag niets zomaar beslissen en dient dus steeds het akkoord van elke erfgenaam te krijgen. Een bemiddelaar is dan wenselijk om tot een eerlijke en juiste verdeling van de erfenis te komen.
We regelen alles wat er bij een erfenis komt kijken op een bescheiden, nette, professionele manier. De waarborg voor onze deskundigheid vind je terug in onze deelname bij NOVEX; de Nederlandse Vereniging Voor Executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Met persoonlijke aandacht laten wij je laatste wensen uitkomen.

Niemand als executeur benoemd?

Je kunt ons via je testament als executeur benoemen, maar het komt ook vaak voor dat een familielid of vriend aangesteld wordt als executeur. Maar deze persoon kan afzien van zijn taak, omdat het toch wel veel verantwoordelijkheid en zorgen met zich mee brengt. Dan kan hij zijn opdracht via de notaris als een indeplaatsstelling volledig aan ons overdragen, een onafhankelijke partij.
Is er niemand benoemd als executeur? Als de erfgenamen het onderling beter vinden is het verstandig om ons een boedelvolmacht te verstrekken. Ze kunnen dan toch alles inzien, maar laten de praktische regelzorgen aan ons over. 

Voor een voorbeeld, lees hier de casus van Piet.

erfenis advies Duet Executeurs

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens