Erfenis

boedelvolmacht

Boedelvolmacht

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is eigenlijk niets anders dan een verklaring dat een ander namens jou de boedel van een nalatenschap mag afwikkelen. Zo’n volmacht kan erg uitgebreid zijn of heel bescheiden. Wij overleggen met je welke volmacht het beste zou zijn voor jouw situatie en helpen je met de aanvraag bij de notaris.

Ben jij als erfgenaam aangesteld als de executeur?

Dan kun je alsnog de werkzaamheden doorgeven aan een deskundig externe partij, een ervaren executeur. Daarvoor laat je dan een zogenaamde ‘in plaats stelling’ opmaken. Er wordt dan een passende akte opgemaakt waarin dit wordt vastgelegd. Het kan zijn dat je slechts ondersteuning wilt, maar ook dat je de volledige werkzaamheden uit handen wilt geven. Wij kunnen je helpen bij die keuze, maar we zullen ook genegen zijn om de aanvraag aan het notariaat door te geven. Zij maken dan de passende volmacht op, zodat de deskundig executeur aan de slag kan.

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Ben jij de erfgenaam?

Als er na een overlijden geen testament is, dan moeten alle rechtmatige erfgenamen gezamenlijk de erfenis afwikkelen en verdelen. Er kan sprake zijn van een schuld en als je dan toch door blijft handelen, is het mogelijk dat je deze schuld niet meer kan verwerpen. Jullie betalen dan de schulden van de overledene. Als wij, als executeur, de nalatenschap beheren, kunnen wij alle erfgenamen daarover adviseren.
Wij hebben geen belang namens schuldeisers en ons handelen wordt als beheren gezien. Wij adviseren je dan om de erfenis wel of juist niet te aanvaarden. Naast dat het allemaal al vervelend genoeg is, vergt het erg veel tijd en deskundigheid en onderling overleg om dit goed af te wikkelen. Het aanstellen van een executeur kan hierbij de ideale keuze zijn. Dat kan al door de notaris een boedelvolmacht te laten maken, waarin de erfgenamen ons als executeur machtigen om de zaken op zich te nemen. Wij helpen en adviseren je graag verder!

Heb je nog vragen over boedelvolmacht of andere zaken omtrent erfenis en nalatenschap? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! 

ben jij erfgenaam

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens