Casus: Suus

Een casus over een negatieve nalatenschap

We hebben er al eerder een blog aan gewijd, maar we krijgen bij Duet Executeurs steeds vaker met negatieve nalatenschappen te maken. Zo hebben we de nalatenschap van Suus afgewikkeld, waarbij wij door de rechtbank zijn aangewezen tot vereffenaar.

Meer schulden dan baten

Bij de nalatenschap van Suus was het geval dat zij bij leven door omstandigheden in de (ernstige) schulden terecht is gekomen. Suus had verder geen onroerend goed en weinig andere kostbare bezittingen. Haar nalatenschap werd dus negatief; in de nalatenschap zaten meer schulden dan baten. Uiteindelijk zijn wij door de rechtbank aangewezen om haar nalatenschap te gaan vereffenen. Maar wat houdt vereffenen nu precies in?

Vereffening

Een vereffening betekent dat de nalatenschap klaar wordt gemaakt om te gaan verdelen. Suus had verschillende schuldeisers en de vereffening is eigenlijk voornamelijk bedoeld om juist de belangen van deze schuldeisers te behartigen. De schuldeisers van Suus zouden namelijk eerst betaald moeten worden, voordat haar erfgenamen eventueel nog iets uit de nalatenschap ontvangen. Tijdens deze vereffening hebben we onder andere bekeken of Suus nog bezittingen had die wij konden verkopen, om zo geld in de nalatenschap te ontvangen en schuldeisers (gedeeltelijk) te betalen. We hebben hierbij geprobeerd de belangen van de schuldeisers zoveel mogelijk te behartigen en de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen.

Lastige procedures

Het vereffenen van nalatenschappen brengt procedures met zich mee die vaak vrij ingewikkeld zijn. Daarnaast vergt het vaak veel tijd van de erfgenamen en kan het leiden tot wrijvingen in de familie. Duet Executeurs kan hierbij helpen! We hebben al een aantal negatieve nalatenschappen afgewikkeld en krijgen hier ook steeds vaker mee te maken. Ook wanneer je als erfgenaam wel zelf de nalatenschap wil afwikkelen maar hier wel wat hulp bij kunt gebruiken, dan kijken we graag mee naar de mogelijkheden!

Betrokken

Persoonlijke begeleiding

Deskundig

Onafhankelijk

Heb jij alles goed geregeld?

Vul hieronder je gegevens in en download GRATIS onze checklist 'Goed geregeld, mijn laatste wens'

Bedankt voor het invullen van je gegevens